Facebook
Facebook
Instagram
Trifon Zarezan

Svátek sv. Trifona Zarezana  je svátek křesťanského světce Trifona Kampsadského

Někdo z nás slaví 14. února jako Den svatého Valentýna, ale na 14. února připadá také den dalšího svatého, den svatého Trofona/Tryphona.

Svatý Trifon je patronem vinařů. Každý rok 14. února ráno se vinaři (často vedení knězem) vypraví na vinice poctít svého ochránce a poprosit o dobrou sklizeň je to tzv. „Prořezávací rituál“. Jádrem rituálu je prořezávání vinice. Ze slova “zariazvam”, neboli česky prořezávat, pochází i jméno Trifon Zarezan. Vinař uřízne několik větví vinné révy a pokropí je vínem. Rituál má dát vinicím sílu, aby se vzpamatovaly ze zimního klidu. Když míza stéká z řezů, znamená to, že svatý vyslyšel modlitby lidí, takže úroda bude bohatá. Také nesmí chybět čerstvý chléb, který se ještě na vinici rozkrojí a všichni přítomní ochutnají. V některých oblastech je zvolen i král vína, který bere na sebe morální odpovědnost za kvalitu úrody pro tento rok. A jako každá sešlost vše končí kolem stolu, kde se jí a pije až pozdě do noci. Každý přítomný se chce pochopitelně pochlubit nejlepším vínem ze svého sklepa.

Oslavy na vinici

Na první pohled sv. Valentýn a sv. Trifon nemají nic společného. Ale není tomu úplně tak. Oba svátky přispívají k dobrému vztahu mezi mužem a ženou. Bulharské manželky většinou berou tento svátek jako ryze pánskou záležitost. Manžel sebere záviděníhodné množství vína, vyrazí s kamarády na vinohrad a tam v mrazivém únorovém dni, daleko od civilizace, se všichni vínem odreagují a pak můžou po zbytek roku doma sekat dobrotu.

Když tedy 14. 2. stolujete se svou drahou polovičkou, nezapomeňte pozvednout tomu světci sklenky vína a připít mu na zdraví.  Možná je zodpovědný za to, jak dobře víno chutná a za požitek z vašeho jídla.

Více o sv. Trifonovi

Stejně jako u mnoha svatých o něm víme nyní jen málo a jeho život je zahalen mýty a legendami. Narodil se na počátku 3. století ve městě Kampsade ve městě Phrygia, které je nyní součástí Turecka. Řecké slovo, na kterém je založeno jeho jméno (Tryphē), znamená „měkkost“ nebo „jemnost“, ale jeho konec byl bohužel absolutně odlišný. Během krátkodobého pronásledování křesťanů za vlády římského císaře Décia se ocitl na nesprávném místě ve špatnou dobu. Poté, co byl přeměněn na římského prefekta, byl Trifon zatčen a převezen do Nikée, kde byl v roce 250 příšerně mučen a sťat mečem. Jeho ostatky byly původně převezeny zpět do rodné Kampsade, ale nakonec si našli cestu do Říma, kromě jeho hlavy, která je v katedrále sv. Tryfona v Černé Hoře v Kotoru.

Trifonovy dřívější vztahy s Římem byly příznivější díky jeho pověsti léčitele od útlého věku. Podle legendy byla v roce 239 jediná dcera císaře Gordiana III. posedlá démonem a žádný z místních lékařů ji nedokázal vyléčit. Když se Gordianus dozvěděl o reputaci Trifona, že má léčivé schopnosti, poslal pro něj. Ten po příjezdu do Říma dívku vyléčil. Císař mu dal velkou odměnu, ale Trifon vše rozdal chudým na cestě domů.

Je vysoce uctíván v pravoslavném křesťanství, zejména v Bulharsku a Makedonii, v obou vinařských oblastech. Mimo jiné se stal patronem vinařů a zahradníků obecně. Říká se, že odvrátil mor kobylek, které napadaly vinice. Výsledkem bylo, že poté se předpokládalo, že chrání plodiny před škůdci. Zdá se, že se tato role pro něj vyvinula, protože den svatého spadá v době, kdy se farmáři připravují na jaro. Samozřejmě, stejně jako v jiných kulturách, se v tomto ročním období konaly náboženské rituály, které zajišťovaly zdraví plodin a bohatou úrodu. V tomto ohledu se kultovní rituály svatého Trifona staly pokřesťanštěným rozšířením starodávnějších náboženských rituálů týkajících se vinic a vína. Na Balkáně se jednalo o Dionýsa / Bakcha a thráckého boha Sabazia (který byl identifikován s Dionýzem).

Zdroje:
https://mythologymatters.wordpress.com/2020/02/12/the-mythology-of-wine-vi-celebrating-st-tryphon-on-february-14/

https://bnt.bg/news/bulgaria-hcelebrates-the-wine-holiday-trifon-zarezan-128369news.html