Facebook
Facebook
Instagram
Bulgaria - Free flags icons Výjimečnost bulharských vín je potvrzena vědci, kteří dlouholetým výzkumem zjistili, že obsah antioxidačních látek je v bulharských vínech bezkonkurenčně nejvyšší na světě!

Máme k dispozici detailní výsledky mezinárodního výzkumu, který odhaluje antioxidační kapacity dle zkoumaných rozborů FRAP a TEAC, a to nejen u červených, ale i u bílých vín z různých bulharských regionů. Výběr vzorků do výzkumu byl náhodný a z různých ročníků. Na tomto výzkumu spolupracovali odborníci ze čtyř institutů (Výzkumný ústav vinařský a vinohradnický v Plevenu, Výzkumný ústav fyziologie rostlin v Sofii, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitře a Centrum potravinářské biologie v Sofii). 

Výsledky jsou porovnávány hlavně s výsledky italského výzkumu “Celková antioxidační kapacita rostlinných potravin, nápojů a olejů spotřebovaných v Itálii hodnocena třemi různými testy in vitro”, který probíhal pod záštitou Oddělení veřejného zdraví Univerzity v Parmě a Laboratoří výzkumu antioxidantů v oddělení lidských nutrientů z Národního ústavu pro potravu a nutrienty v Římě.

Tyto studie zaujaly vědce i v jiných zemích a aktuálně probíhá víceletý výzkum antioxidačních hodnot bulharských vín v Japonsku, jehož výsledky jsou očekávány během roku 2024.

Základní metody využívané pro vyhodnocení jsou FRAP rozbor (Antioxidační síla redukce železa)  a TEAC rozbor (Trolox-ekvivalentní antioxidační kapacita), přičemž TEAC rozbor se ukazuje při dlouhodobém sledování jako vhodnější ukazatel množství antioxidační aktivity.

  • Bílá vína: Antioxidační kapacita dle TEAC rozboru se pohybuje u bílých vín z Bulharska mezi hodnotami 2.02 – 4.19 µmol/ml ekvivalentu Troloxu, přičemž ø hodnota vín ze světa činí 1.61 – 3.2 µmol/ml. Vedou odrůdy Tamyanka či Traminer, ale i Chardonnay dosahuje velmi slušných hodnot.
  • Červená vína: U červených vín jsou pochopitelně hodnoty výrazně vyšší, světový ø je přibližně 6.93 – 12.14 µmol/ml, přičemž u bulharských červených vín byly naměřeny hodnoty až 16.25 µmol/ml! Největším rekordmanem byla vína z odrůdy Cabernet Sauvignon, který dosahoval velmi vysokých hodnot v– mezinárodním výzkumu, ačkoliv byla vína z různých regionů Bulharska, od různých vinařů a samozřejmě více ročníků.  Vysokých hodnot dosahují i odrůdy Merlot, či původní odrůdy jako je Mavrud.
    Mimo oficiální průzkumy je zřejmě nejvyšší oficiálně změřenou hodnotou dle TEAC rozboru Cabernet Sauvignon 2010 z vinařství Rumelia, která činí dokonce 19.32 µmol/ml

Tyto naše podklady však plně nereflektují výsledky například japonského výzkumu, který u některých odebraných vzorků naměřil hodnoty 20x vyšší než je světový průměr a u vín, které obsahují i esenciální růžový olej dosahují i 100x vyšší hodnoty!

Přestože bílá vína nebo některé odrůdy nedosahují tak extrémně rozdílných hodnot oproti běžnému světovému průměru, je třeba mít na paměti, že veškerá vína z vinařských regionů v Bulharsku mají všeobecně výrazně vyšší hodnoty, ať více či méně.

Není jasné, proč tomu tak je, dle daných výzkumů a odborných názorů je to prostě zásluhou místního terroir- tedy souhrnem všech klimatických hodnot této země, ať se jedná o místní geologické podloží, srážky, nadmořskou výšku či tradice země, zahrnující  přístup místních k péči o půdu, způsob stravování a životní styl všeobecně.

Jak působí antioxidanty na Váš organismus?

  • SRDCE–  Resveratrol  a dalších antioxidativní látky ( další  flavonoidy), jež jsou základním parametrem určujícím antioxidativní účinky vína, jsou prokazatelnou prevencí rakoviny, prevencí nemocí oběhového ústrojí- hypertenze , hypotenze a hlavně arytmie, předchází tím velmi významně infarktu myokardu, cukrovce a většině metabolických nemocí, jež jsou civilizačními chorobami. Patří mezi ně i nerovnováha ve funkci jater i dalších žláz s vnitřní sekrecí.
  • TRÁVENÍ– nejen že víno samo o sobě nutí člověka správně kombinovat víno s jídlem a tím napomáhá rovnováze v lidském organismu, zároveň ničí bakteriální infekce trávicího traktu a tím napomáhá vstřebávání živin v trávicím traktu, což je v dnešní době, plné potravin (a nejen jich) plné přídatných, uměle vytvořených látek. Bulhaři dokonale umí kombinovat svá vína s pečlivě vypěstovanými vlastními produkty  do harmonie chuti i zdraví.  Ne nadarmo se říká, že Bulharsko je Francií východu..
  • HISTORIE– v Bulharsku žije na počet obyvatel nejvyšší počet staletých na celém světě. Dle lékařů za to může kvalitní jogurt a skvělé víno! Podle archeologických výzkumů, které hlavně v posledních letech nabírají na obrátkách, se mohlo Bulharsko stát vůbec první zemí,  kde se začala réva vinná pěstovat a zpracovávat pro výrobu vína.  Vinice mají své Terroir,  zde se tento francouzský výraz povyšuje na svou maximální úroveň, to, že spousta vinných odrůd došla během vývoje  do maximální kvality.  Dokonce několik světových odrůd  prošlo  přes řeku Maritsa, jež byla malou tržnicí mezi Evropou a Malou Asií.