Facebook
Facebook
Instagram
BULHARSKÉ ČERVENE VINO

Nápad vytvořit tuto stránku se zrodil postupně, pod vlivem stále dynamičtějšího rozvoje současné bulharské produkce vína, který mnozí milovníci a znalci vína popisují jako určitou Renesanci.

V prvních letech po demokratických změnách, se bulharský vinařský průmysl, do té doby výtečně fungující v systému centrálního plánování v rámci RVHP, ocitl v úplné izolaci. Už neexistovaly státní exportní firmy, neexistoval sytém státního velkoobchodu, který zajišťoval distribuci a prodej vína na vnitřním trhu. Do té doby státní vinařské závody byly zprivatizovány. Ve většině případů neúspěšně. Ve stejné chvíli nastala doba postupného mizení známých socialistických značek vín z trhu, aniž by byly nahrazeny značky novými. Období po roce 1989 až do začátku nového tisíciletí bylo ve znamení úplného zmizení socialistického vinařství z trhu.

Masívnější změna nastala po roce 2000, když se na bulharském trhu objevily první náznaky zrodu nové myšlenky rozvoje vinařského průmyslu.  Začaly se nasazovat nové viničné tratě odrůdami, které se do této chvíle v Bulharsku nepěstovaly. Objevili se i první zahraniční investoři. Tak začal nový vývoj bulharského vinařství.

Od této doby až do dnešních dnů se počet vinařství neustále zvětšuje, přičemž se výroba neustále modernizuje a marketingové strategie prodeje vína jsou čím dál více originální. Zákazník má možnost si vybrat mezi obrovským množstvím výrobců, odrůd, kupáží atd.

Jako svědci tohoto dynamického a nekončícího procesu rozvoje jsme se rozhodli, že úsilí tak velkého množství lidí si zaslouží být prezentována i mimo Bulharsko a z tohoto důvodu jsme se začali zabývat popularizací konečného produktu tohoto úsilí – víno. Rozhodli jsme se, že stojí za to najít si nelehkou cestu k srdcím Vás – našich klientů, abychom si společně vychutnali to, co nám přináší magii/mystérium dobrého bulharského vína. Na zdraví jménem týmu firmy  TRAKIA WINE s.r.o.!